Godziny otwarcia: Pn-Pt: 7-21 Sb: 7-20 Nd: handlowa 10-18
2020-02-06

Prognoza na rok 2020

Jaki będzie sezon 2020 dla handlu materiałami budowlanymi? 1. Ogólna liczba mieszkań , których budowę rozpoczęto w 2019 roku, osiągnęła wieloletni, co najmniej dwudziestoletni, rekord. Przekroczyła pułap 237 tysięcy, tj. o 6,9% więcej niż w także rekordowym 2018 roku, kiedy dynamika wzrostu sięgnęła 7,7%. Wydane pozwolenia również osiągnęły swoje maksimum od początku obecnego wieku – 268,5 tysięcy pozytywnych decyzji administracyjnych oznaczało wzrost o 4,4% wobec roku poprzedniego. 2. W 2019 roku wartość kredytów mieszkaniowych była o kilkanaście procent wyższa niż w sezonie 2018. 3. Jednak prognozy makroekonomiczne dla Polski są gorsze niż przez rokiem – eksperci szacują wzrost PKB na poziomie 2,8 – 3,5%, inflacja znacząco wzrośnie – dzisiaj trudno o ocenę jak daleko przekroczy 3%, inwestycje spadną znacząco - nawet do 0,2%. Kraj wszedł wyraźnie w okres spowolnienia gospodarczego. 4. Z drugiej strony niskie bezrobocie, znacząca podwyżka płacy minimalnej oraz wzrost płac realnych będą niewątpliwie stymulować wydatki konsumentów na bieżące utrzymanie swoich posesji. 5. Potrzeby mieszkaniowe Polaków są ciągle niezaspokojone – jednak realizacja rządowych programów pomocy w tym zakresie, w minionych latach, nie przyniosła zapowiadanych efektów i nie widać realnych szans na wyraźną poprawę w roku 2020. 6. Ceny materiałów budowlanych będą dalej wzrastać , zwłaszcza tych, których produkcja jest energochłonna. 7. Prognozy koniunktury, formułowane przez firmy wykonawcze, nie są już takie optymistyczne jak przed rokiem. 8. Na tle powyższych przesłanek można szacować, iż tegoroczny popyt na materiały w budownictwie mieszkaniowym będzie porównywalny z poprzednim rokiem lub nieznacznie większy. Zaznaczyć należy, że budownictwo mieszkaniowe znajduje się na nienotowanym od lat szczycie koniunktury. 9. Grupa PSB będzie dynamicznie rozwijać swoją sieć handlową – w tym roku planujemy otwarcie ok. 30 Mrówek oraz przekształcenie kilku dotychczasowych składów w nowoczesne centra budownictwa pod nazwą PSB Profi.

Aktualności

Gwarancja jakości
naszych produktów

Zakupy w systemie
ratalnym

Oferujemy zakupy
telefoniczne

Transport
na terenie całej Polski

PSB Mrówka Elbląg
ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg
Telefon: 668 897 345
E-mail: faktury.elblag-bh@psbmrowka.com.pl