krystalicznie-czyta-woda 1552657206

Krystalicznie czyta WODA

Woda dostarczana przez wodociągi w wielu miastach i gminach jest bardzo często smaczna, zdrowa i nawet poleca się ją do picia prosto z kranu – tak na przykład deklarują wodociągi warszawskie. Uzyskanie tak wysokiej jakości jest możliwe za sprawą m.in. jej wieloetapowej filtracji oraz ozonowania. Większość przedsiębiorstw odpowiedzialnych za walory wody wprowadzanej do sieci wodociągowej zamieszcza na stronach internetowych wyniki analizy fizykochemicznej i mikrobiologicznej jej dotyczące. Niestety, nie zawsze i nie wszędzie możemy korzystać z wody dobrej jakościowo. Wpływ na obniżenie jej walorów może mieć choćby niekiedy niedoskonały system jej uzdatniania. Gwarancji nie daje nam także korzystanie z  własnych ujęć wody – zarówno stacje wodociągowe, jak i prywatni właściciele ujęć wody nie zawsze nadążają z  usuwaniem zanieczyszczeń. Także stan instalacji wodnej w naszym domy bywa w tym względzie zawodny. WODA UŻYTKOWA TEŻ CZYSTA Często nie jesteśmy świadomi, że zanieczyszczenia zawarte w  wodzie przedostają się do naszego organizmu głównie przez skórę oraz są wdychane w  postaci oparów. Duże znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia ma więc nie tylko jakość wody, którą spożywamy, ale także tej, z  której korzystamy w  trakcie codziennej toalety czy kąpieli w basenie. Może być ona zanieczyszczona piaskiem, rdzą, tlenkami i wodorotlenkami metali, rozpuszczonymi związkami organicznymi i  mineralnymi, związkami chloru, jonami wapnia i  magnezu, które są odpowiedzialne za jej twardość, czy bakteriami. Podczas domowych kąpieli jesteśmy choćby narażeni na wdychanie powstającego podczas chlorowania wody chloroformu (jest on przyczyną m.in. zachorowań na raka) lub radonu (jeśli dostarczana do domu woda zawiera ten pierwiastek) wydzielającego się w trakcie użytkowania ciepłej, podgrzanej wody – to podobnie jak chloroform pierwiastek rakotwórczy. Zdj 1. By korzystać z oczyszczonej wody w łazience, konieczna jest instalacja systemu jej oczyszczania. STAN INSTALACJI Pogorszenie właściwości wody może być wynikiem nieodpowiedniej konserwacji instalacji, zastosowania złych materiałów, przepływu zwrotnego wody zużytej, a także stagnacji wody w instalacji. Na przepływ zwrotny narażone są połączenia instalacji wodociągowej z innymi instalacjami, na przykład centralnego ogrzewania, klimatyzacją, oraz urządzenia sanitarne zasilane wodą z  odpływem do kanalizacji. By mu zapobiegać, należy w zależności od przyczyny jego powstania zainstalować na przykład izolatory przepływu, zawory zwrotne antyskażeniowe lub zastosować zabezpieczenia w  postaci przerw powietrznych. Jeśli zależy nam na jakości wody w naszym domu, zadbajmy też o wykonanie instalacji z dobrych jakościowo materiałów – znaczenie ma nie tylko jakość przewodów, złączek czy armatury, ale także sposób ich uszczelnienia, czy zastosowane kleje oraz farby. Należy też zapobiegać stagnacji wody, po okresach bezruchu. Ze względów higienicznych konieczne jest płukanie instalacji. W tym czasie może bowiem dojść do wzrostu stężenia substancji rozpuszczonych, substancji zawieszonych (mętności) oraz rozwoju bakterii. Zadbajmy też o  regularną konserwację instalacji, pamiętajmy, że konieczne jest choćby czyszczenie perlatorów, czy wymiana niesprawnej armatury, wężyków, uszczelek oraz zaworów. Zdj 2. Sprawdź wodę! DOMOWE UZDATNIANIE WODY Jeżeli chcemy mieć gwarancję, że korzystamy z  naprawdę czystej wody, powinniśmy zdecydować się na montaż odpowiednich urządzeń. Indywidualni użytkownicy coraz chętniej korzystają z  domowych systemów doczyszczania wody. Wykonuje się je z  lepszych materiałów niż w przeszłości, są przystosowane do różnych zadań uzależnionych od jakości naszej wody. Różni je nie tylko przeznaczenie, ale także sposób i miejsce montażu oraz rozwiązania technologiczne. Do wstępnej filtracji mechanicznej, czyli usuwania produktów korozji, są przeznaczone filtry narurowe. Ich zadaniem jest ochrona urządzeń i filtrów domowych przed osadzaniem zanieczyszczeń mechanicznych. Instaluje się je na rurze doprowadzającej wodę do domu lub mieszkania. Filtry kuchenne są wykorzystywane do oczyszczania wody przeznaczonej do picia i gotowania. Montuje się je bezpośrednio do instalacji wodociągowej. Do tego celu służą również popularne filtry dzbankowe. Inną kategorię tworzą filtry łazienkowe. Mogą być pralkowe oraz prysznicowe. Te pierwsze montuje się bezpośrednio do węża doprowadzającego wodę do pralki. Chronią grzałkę przed kamieniem oraz zwiększają efektywność stosowanych do prania środków. Prysznicowe skutecznie usuwają chlor, metale ciężkie i  inne toksyczne związki, chronią przed rozwojem szkodliwych mikroorganizmów i poprawiają pH wody. Przy pomocy dzbanka filtrującego uzyskamy lepszą wodę - źródło zdrowych minerałów. Także przygotowane z niej posiłki będą smaczniejsze, a wnętrza czajnika nie pokryje kamień. ZANIM KUPISZ FILTR – SPRAWDŹ STAN WODY Zanim przystąpimy do zakupu filtra, warto zbadać fizykochemiczny i mikrobiologiczny skład naszej wody.  Może się przecież okazać, że jej jakość jest tak dobra, że nie ma potrzeby jej uzdatniania. Jeśli jednak będzie to pożądane, wyniki z laboratorium pozwolą nam określić, jaki filtr będzie najbardziej odpowiedni dla naszej wody. Użycie nieodpowiedniego może w  skrajnym przypadku spowodować nawet wtórne zanieczyszczenie wody w  instalacji. Niewłaściwie zastosowane lub wręcz zbędne dodatkowe elementy skutkują np. wzrostem zanieczyszczenia mikrobiologicznego, korozyjności wody, czy też odkładaniem się osadów na skutek spadku ciśnienia wody. Na przykład użycie  filtra z węglem aktywnym przed odcinkami instalacji wykonanymi z miedzi będzie powodować przechodzenie jonów miedzi do wody. Wówczas zmieni nie tylko kolor, ale też smak na gorzki, metaliczny. W rezultacie może nastąpić przekroczenie dopuszczalnego stężenia miedzi w wodzie. Nie należy jednak ograniczać się do jednokrotnego badania wody, lecz powinno się je przeprowadzać co roku. Zdj 3. Rozbudowane filtry zlewozmywakowe wyposażone są np. w system odwróconej osmozy, lampę UV niszczącą mikroorganizmy albo mineralizator.

Aktualności

PSB Mrówka Elbląg
Siedziba:
ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg
Telefon: 668 897 345
E-mail: faktury.elblag-bh@psbmrowka.com.pl
NIP: 9372720706
REGON: 382960652